اراده معطوف به قدرت آزمایشی در دیگرگونی همه ارزشها

کد شناسه :105090
اراده معطوف به قدرت آزمایشی در دیگرگونی همه ارزشها

اراد? معطوف به قدرت، آخرین و یکی از معروف‌ترین آثار نیچه است که حدود چهل سال پیش نخستین ترجم? آن را مرحوم دکتر باقر هوشیار که فضل تقدم در معرفی و ترجمه آثار نیچه به زبان فارسی متعلق به اوست منتشر کرد. در این چاپ جدید، تغییری در نوشتار دکتر هوشیار داده نشده، فقط حروف‌چینی و رسم‌الخط آن به صورت امروزین درآمده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر