طراحی با سمت راست مغز

کد شناسه :105082
طراحی با سمت راست مغز
موجود نیست

کتاب حاضر نتیجه ده سال تحقیق درآموزش هنر به شیوه جدید برای افرادی درسنین و مشاغل مختلف است نویسنده بیان می‌دارد گسترش شیوه جدید طراحی با کارکرد ویژه نیمکره راست مغز درارتباط است. تمرینات این کتاب نیز با همین هدف برنامه‌ریزی شده است. کتاب شامل دوازده مبحث به شرح ذیل می باشد: 1ـ طراحی و فن دوچرخه‌سواری 2ـ بیان خویش با طراحی: زبان بدون کلام 3ـ مغز ما: سمت راست وچپ آن 4ـ تقاطع: تجربه انتقال از چپ به راست 5ـ یادآوری: تاریخچه هنری شما 6ـ غلبه بر نظام نشانه‌ای لبه‌ها و خطوط محیطی 7ـ مشاهده شکل فضا: جنبه‌های مثبت فضای منفی 8ـ شاخه شاخه‌شدن در همه جهات: پرسپکتیو با روشی جدید 9ـ همه چیز را یک‌جا سنجیده: جایگاه تناسب 10ـ نگاه به جلو: طراحی از چهره به گونه‌ای آسان 11ـ ورود به دنیای سه بعدی: دیدن نور ـ طراحی سایه 12ـ ذن و طراحی ظاهر قضیه و نقاش بطن قضیه است. پی‌نوشت

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر