هنر سامانی وغزنوی(تاریخ هنر ایران 7)

کد شناسه :104853
هنر سامانی وغزنوی(تاریخ هنر ایران 7)
موجود نیست

در این دانشنامه هنری جهان که براساس الفبای لاتین تنظیم شده مقالات ناب و نو در باب هنر ایران به صورت دوره‌ای، از دوران کهن تا به روزگار ما چاپ شده و هر دوره را متخصصین امر پژوهش و نگارش کرده‌اند. همه این بررسی‌ها و ارزیابیها با سیاقی منظم و نظمی منسجم و معیاری هماهنگ نوشته شده‌اند و قالب و اسکلوب هر کدام با مقدمه‌ای شروع شده و نگاهی به پس‌زمینه نگاهی به پس زمینه تاریخی هر دوره انداخته و سپس هنرهای دیداری هر دوز را از معماری (مذهبی و غیرمذهبی) شهرسازی و طراحی شهری گرفته تا نقاشی، پیکرتراشی و صنایع دستی به ضرورت بررسی و ارزیابی کرده است. هر کدام از این بررسی‌ها دارای کتابشناسی مفصل است. برخی از بررسی‌های مذکور به شرح ذیل می‌باشد. 1ـ محتوای هر کتاب در دو دوره قرار داده شده و در واقع دو دوره مقاله دایره‌المعارف هنر جهان را به توالی تاریخی در یک کتاب گنجانده‌اند. این طبقه‌بندی تاریخی گاهی از نظر محتوا نیز همخوانی دارد و هماهنگ می‌نماید. مثلاً در کنار هم قرار گرفتن هنر اموی و عباسی، سامانی و غزنوی و... 2ـ تبدیل تواریخ میلادی به هجری با بهره‌گیری از کتب مختلف تخصصی 3ـ برای تکمیل محتوای هر کتاب یک واژه‌نامة انگلیسی ـ فارسی و یک واژه‌نامة فارسی ـ انگلیسی در صفحات آخر گنجانده شده است. 4ـ مشخصات هر کدام از این بررسی‌ها با نام و نشان نویسنده بطور مجزا در اول هر بخش آمده است. و.... جلد هفتم کتاب هنر سامانی و هنر غزنوی را بررسی کرده و فهرست آن بدین شرح می‌باشد: بخش اول: هنر ایران در طلیعه اسلام فصل اول: معماری؛ فصل دوم: هنرهای تزئینی؛ فصل سوم: نقاشی؛ بخش دوم: هنر سامانی فصل اول: زمینه تاریخی؛ فصل دوم: شهرسازی؛ فصل سوم: معماری؛ فصل چهارم: معماری تزیینی؛ فصل پنجم: نقاشی؛

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر