مبانی فلسفه هنر

کد شناسه :104843
مبانی فلسفه هنر
موجود نیست

در این کتاب اساسی‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین مسائل مربوط به رشت? هنر طرح شده است و ژرفنگرانه به تجزیه و تحلیل مطالب مورد بحث پرداخته شده است. نظریه‌های گوناگون درباره ویژگی‌های مشترک هنرها تشریح می شود و آراء و اندیشه‌های فیلسوفان بزرگ را که به تعبیر و تأویل آثار هنری روی کرده‌اند با بیانی روشن به بحث و نقادی کشیده می‌شود. از جمله موضوعات بسیار نکته‌آموز این کتاب تجزیه و تحلیل داوری‌های هنر شناختی است که هنگام رویارویی با هر اثر هنری مانند یک تابلوی نقاشی، یک بنای تاریخی، یک قطعه موسیقی یا یک اثر ادبی به عمل آورده شده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر