فهرست آفات کشاورزی ایران و دشمنان طبیعی آنها(انگلیسی)

کد شناسه :104579
فهرست آفات کشاورزی ایران و دشمنان طبیعی آنها(انگلیسی)
موجود نیست

در این مجموعه با در نظر گرفتن روش طبقه‌بندی معمولی متجاوز بر 5200 گونه از شاخه‌های مهره‌داران (پستانداران، پرندگان، جوندگان)، نرم‌تنان و بندپایان (عنکبوت‌مانندها، حشرات) به ترتیب حروف الفبا مورد توجه قرار گرفته است. ضمناً اسامی علمی کاتگوریها یعنی شاخه، رده، راسته، خانواده، جنس، گونه، زیرگونه، واریته و فرم همراه با اسامی مصنف گونه‌ها و همچنین سینونیم‌ها، میزبانها، محل‌های پراکنش (و محیطهای زیست) و نیز منابع علمی مورد استفاده برای هر گونه ارائه شده است. در صورتی که سینونیم‌های متعددی برای برخی از خانواده‌، جنس و گونه‌ها وجود داشته باشد، تنها یک سینونیم برای خانواده و دو سینونیم برای گونه‌ها قید گردیده است. اسامی میزبانهای گیاهی به زبان انگلیسی درج و در صورت نبود اسم انگلیسی و یا عدم دسترسی به این اسامی تنها به نام علمی گیاه میزبان اشاره شده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر