فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی - جلد11(حشره‌شناسی کشاورزی)

کد شناسه :104549
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی - جلد11(حشره‌شناسی کشاورزی)
موجود نیست

یازدهمین جلد از "فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی "حاوی 1950واژه و اصطلاح علمی مربوط به رشته‌های حشره‌شناسی کشاورزی است که در دو بخش سامان یافته است .واژه‌های بخش نخست به ترتیب الفبای عنوان انگلیسی مرتب شده و ذیل هر مدخل آن تعریف واژه، سپس معادل یا معادل‌های فارسی آن درج گردیده است . بخش دوم کتاب به ترتیب الفبای فارسی مرتب شده و در مقابل هر واژه معادل انگلیسی آن به طبع رسیده است .(منبع: خانه کتاب، کتیبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر