فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی - جلد7(علوم و صنایع غذایی)

کد شناسه :104538
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی - جلد7(علوم و صنایع غذایی)
موجود نیست

هفتمین جلد از مجموعه ((فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی)) به واژه‌ها و اصطلاحات ((علوم و صنایع غذایی)) اختصاص یافته است .در این کتاب 2240واژه و اصطلاح علمی انگلیسی که در رشته‌های علوم و صنایع غذایی رواج بیشتری دارد، به ترتیب حروف الفبای انگلیسی آمده است .ذیل هر مدخل، معادل فارسی، تعریف و شرح مختصری از واژه‌ها عرضه گردیده است .پایان کتاب شامل نمایه معادل‌های فارسی است .در تدوین واژه‌های مرکب و املای صحیح اصطلاحات از کتاب Webster,s Third New International Dictionaryاستفاده شده است (منبع: خانه کتاب، کتیبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر