فرهنگ كشاورزي و منابع طبيعي - جلد6( ترويج آموزش كشاورزي)

کد شناسه :104537
فرهنگ كشاورزي و منابع طبيعي - جلد6( ترويج آموزش كشاورزي)

ششمين جلد از مجموعه ((فرهنگ كشاورزي و منابع طبيعي)) شامل 2000اصطلاح و واژه مربوط به رشته ترويج و آموزش كشاورزي است .اين واژه‌نامه در دو بخش سامان يافته است .در بخش نخست، واژه‌هاي انگليسي با معادل فارسي، نيز شرح مختصري از واژه‌ها فراهم آمده و در بخش دوم، نمايه معادل‌هاي فارسي به طبع رسيده است .در آغاز واژه‌نامه، چگونگي استفاده از اصطلاحات، نيز فهرست منابع به طبع رسيده است (منبع: خانه كتاب، كتيبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر