فلسفه جان استيوارت ميل(نام‌آوران فرهنگ 1)

کد شناسه :104353
فلسفه جان استيوارت ميل(نام‌آوران فرهنگ 1)

هدف اين مجموعه آشناكردن خوانندگان با مهم‌ترين فيلسوفان وسائل فلسفي، از آغاز تا امروز است و مهم‌تر و فراتر از آن، ترغيب خوانندگان به تفكر فلسفي. اين كتابها مي‌خواهند شوق خواندن، فكركردن و آموختن را برانگيزد و هراسي را كه خوانندگان معمولاً از فلسفه دارند برطرف كنند و نشان‌دهند كه فلسفه، آن‌گونه كه تاكنون به ما القا شده‌است، دانشي انتزاعي و تجريدي نيست كه فقط به كار پرابهت‌كردن كلام و مرعوب‌كردن مخاطب بيايد، بلكه دانشي است كه به كار زندگي و پاسخ‌دادن به اساسي‌ترين سؤالات بشري مي‌آيد. نام مجموعه حاضر در اصل Wadsworth Philosopher Ieries است و سرويراستار آن دنيل كولاك مي‌باشد. اما اين مجموعه در برابر مجموعه‌هاي مشابه ديگر چه مزيتي دارد و چرا بايد منتشر شود؟ مجموعه‌هاي قبلي، با محاسن و معايب خاص خود، هيچ يك به‌صورت مجموعه خوانده نشده‌اند و در نتيجه، كاركرد يك مجموعه، يعني تقويت پايه‌هاي دانش و فرهنگ عمومي، را نتوانسته‌اند داشته‌باشند. در مقدمه‌اي مختصر بر فلسفه جان استيوارت‌ميل، محال است بتوان حق مطلب را در مورد همه كارهاي او ادا كرد. و مؤلف در اين مجال، همه توجه را به سه اثر از مشهورترين آثارش؛ يعني زندگينامه شخصي، فايده‌گرايي و رساله آزادي معطوف مي‌كند. سرفصلهاي كتاب چنين است: 1ـ زندگي ميل و تحول و تكامل ديدگاههايش؛ 2ـ جرمي بنتام و «حساب لذت»؛ 3ـ فايده‌گرايي؛ 4ـ رساله آزادي؛ 5ـ ارزيابي نهايي.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر