تنوع زیستی گونه‌های گیاهی ایران - جلد1

کد شناسه :103963
تنوع زیستی گونه‌های گیاهی ایران - جلد1
موجود نیست

محتویات کتاب حاضر به شرح ذیل می‌باشد: نامهای گونه‌های گیاهی ایران با ذکر مشخصات آنها؛ نامهای جنس‌های تک‌گونه‌ای به ترتیب الفبایی با ذکر خانواده‌های آنها؛ گونه‌های بومی (اندمیک) و اندمیکهای درون خانواده‌ها، گونه‌های نادر که فقط یک بار و از یک عمل به دست آمده و یا در معرض انقراض‌اند؛ نقشه‌های خاستگاه یا تمرکز اندمیکها و مسیر پراکش آنها؛ جدولها و منحنی‌های نشان دهنده بسامد اندمیکها در خانواده؛ فهرست الفبایی گیاهان نادر، گونه‌های نادر در خانواده‌ها و نقشه پراکنش هر یک از آنها. این تالیف که حاصل نخستین پژوهش‌های بنیادی و هدفدار نسبتاً دراز مدت در علوم گیاهی ایران است می‌تواند الگویی برای کارهای تحقیقاتی دیگر در این زمینه‌ها باشد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر