شرح انتقادی فلسفه لایبنیتس به ضمیمه قطعات برجسته

کد شناسه :103549
شرح انتقادی فلسفه لایبنیتس به ضمیمه قطعات برجسته
موجود نیست

در این کتاب برتراند راسل شرحی انتقادی بر فلسفه لایبنیتس عرضه نموده است. این کتاب مبین رویکردی در مطالعه فیلسوفان گذشته است که بیشتر به فلسفه توجه دارند تا تاریخ، به تعبیر خود راسل سخن کوتاه آن چه در بدو امر ما را در این پژوهش به خود مشغول داشته صدق و کذب فلسفی است و نه واقعیت تاریخی. تفسیر راسل در تقابل با تفسیرهای متعارفی است که موجب شده بود قبلا راسل منادولوژی را نوعی داستان نسبتا خیالی بداند. این تفسیر بر وجه منطقی و استنتاجی نظام لایبنیتس انگشت می گذارد. موضوعات کتاب ذیل این عناوین به طبع رسیده است: مفروضات اولیه لایبنیتس، گزاره های ضروری و اصل تناقض، گزاره های ممکن خاص و اصل جهت کافی، مفهوم جوهر، این همانی تمایز ناپذیرها و اصل پیوستگی امکان و سازگاری، علت اعتقاد لایبنیتس به جهان خارج، فلسفه ماده: الف ـ از آن جهت که پیامد اصول دینامیک است، فلسفه ماده: ب ـ در مقام تبیین پیوستگی و امتداد، لابیرنت پیوستار، نظریه زمان و مکان و ارتباط آن با اصالت مناد، ماهیت کلی منادها، نفس و بدن، ادراک مهم و ناخودآگاه، نظریه شناخت لایبنیتس، دلایل وجود خداوند و اخلاق در فلسفه لایبنیتس. (منبع: خانه کتاب، کتیبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر