ماخذشناسی حقوق جزا و جرم‌شناسی

کد شناسه :103146
ماخذشناسی حقوق جزا و جرم‌شناسی
موجود نیست

در این مجموعه، کتاب‌ها و مقالات فارسی و عربی مربوط به((قانون مجازات عمومی)) که پیش از این به طبع رسیده ذیل چهار بخش عمده معرفی شده است1 .ـ حقوق جزای عرفی2 ;ـ حقوق جزای اسلامی3 ;ـ جرم‌شناسی4 ;ـ حقوق سایر کشورها عناوین بخش‌های کتب است که ذیل هر یک از آنها فصل‌های متعدد طراحی شده است .موضوعات و عناوین کتاب به گونه‌ای که در حقوق جزا و جرم‌شناسی عنوان و بحث می‌شود، دسته‌بندی شده‌اند .درباره هر کتاب این اطلاعات مندرج است :نام خانوادگی و نام عنوان کتاب، مترجم، مکان چاپ، زمان چاپ، ناشر و تعداد صفحه .هر مقاله نیز با این موضوعات معرفی می‌شود :نام خانوادگی و نام، عنوان مقاله، عنوان جمله، سال، شماره(ماه و سال چاپ) و صفحه .کتاب با نمایه پدیدآورندگان، عناوین و فهرست تفصیلی و فهرست منابع و ماخذ به پایان می‌رسد

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر