انسان‌شناسي سياسي

کد شناسه :103010
انسان‌شناسي سياسي

كتاب حاضر به منظور عرضه و بررسي روند پيشرفت مباحث در رشته انسان شناسي به رشته تحرير درآمده است . طي مباحث اين كتاب قدرت سياست ، گونه هاي سازمان يافتگي اجتماعي ، كاركرد نظام هاي تصميم گيري و استيلا ، پويايي هاي متعارض در جوامع به تازگي استقلال يافته از استعمار و دستخوش تنش هاي قومي يا درگير هم سازي هاي سطوح محلي و جهاني بازگو شده است . مباحث كتاب ذيل اين عناوين به طبع رسيده است : مفاهيم و مباحث ، ميدان امر سياسي در جوامع پيش صنعتي ، ساختارهاي سياسي در حركت و قدرت و امر قدسي

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر