بحر در کوزه(نقد و تفسیر قصه‌ها و تمثیلات مثنوی)

کد شناسه :102336
بحر در کوزه(نقد و تفسیر قصه‌ها و تمثیلات مثنوی)
موجود نیست

در این اثر قصه‌ها و تمثیلات مثنوی، با طرز تلقی خاصی که خود گوینده از شکل و مضمون آنها داشته مطرح شده است و این قصه‌ها و تمثیلات برحسب شکل و مضمون در ابواب گوناگون مجال بحث و نقد یافته است و شامل مطالبی مانند داستانهای انبیاء، صحابه و مشایخ در قصه‌ها، جد و هزل در لطایف و... نیز می‌باشد. در بخش انتهایی کتاب، یادداشت‌ها، راهنما، فهرست ابیات متن، فهرست آیات و کلمات قرآنی، احادیث، سنن، اقوال، امثال و مصرعها، کتابنامه و راهنمای یادداشت‌ها آمده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر