با کاروان حله(مجموعه نقد ومعرفی به ترتیب تاریخی)

کد شناسه :102274
با کاروان حله(مجموعه نقد ومعرفی به ترتیب تاریخی)
موجود نیست

این کتاب شامل سی گفتار در نقد آثار بعضی شاعران و بحث دربارة آنهاست؛ به ترتیب ذیل می‌باشد: رودکی، دقیقی، فردوسی، فرخی، منوچهری، فخری گرگانی، ناصرخسرو، قطران تبریزی، مسعود سعد، خیام، امیرمعزی، سنایی، انوری، خاقانی، نظامی، عطار، مولوی، سعدی، امیرخسرو دهلوی، ابن‌یمین، جامی، حافظ، صائب، بیدل، قاآنی، پروین، بهار و دهخدا. در بخش انتهای کتاب، یادداشتها و فهرست اعلام آمده‌است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر