درآمدی بر کتابداری

کد شناسه :101587
درآمدی بر کتابداری
موجود نیست

این اثر شامل چنین موضوعاتی است: تعاریف و مفاهیم کتاب و کتابخانه و انواع، اهداف و خدمات آن؛ اهمیت اطلاعات و ارتباط کتابخانه با جامعه و نقش آن؛ انواع مختلف کتابخانه‌ها از نظر اهداف و وظایف؛ نوع مجموعه و نقش آن؛ نوع استفاده‌‌کننده وهمکاری بین کتابخانه‌ها. تنظیم مطالب این اثر تا حد زیادی از کتاب Library Organization تألیف کریشان کومار استفاده شده و در حوزه درس و «مقدمات کتابداری» به عنوان کتاب درسی برای دانشجویان مقطع کارشناسی توصیه شده‌است. در آخرین فصل، قواعد علم کتابداری، حرفه و ویژگی کتابداری، انجمنهای کتابداری آمده‌است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر