بنیادهای اسطوره و حماسه‌ی ایران (16 گفتار)

کد شناسه :101077
بنیادهای اسطوره و حماسه‌ی ایران (16 گفتار)
موجود نیست

کتاب متضمن شانزده گفتار در اسطوره‌شناسی و حماسه‌پژوهی است که در دو بخش فراهم می‌آید .بخش نخست مشتمل بر ده گفتار است که در آن، نگاه پژوهشگر، بیشتر به سرزمین‌های واقع در خاور "ایران زمین بزرگ "یعنی کشور پهناور "چین "معطوف است ;بدین ترتیب که وی یادمان‌های کهن ایرانی را با همتاهای آنان در گنجینه فرهنگ قوم ساکن آن سرزمین می‌سنجد و ریشه‌یابی می‌کند .در شش گفتار بخش دوم کتاب، رویکرد عمده نویسنده به باختر، حماسه‌ها و افسانه‌ها و داستان‌های پهلوانی ـ غنایی اروپاییان ـ از اسکاندیناوی تا فرانسه و انگلیس و ناحیه بالکان ـ بوده می‌کوشد تا رد پای میراث فرهنگی کهن ایرانیان را در گذرگاه‌های تمدن غرب بیابد و باز شناسد

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر