سير‌الملوك (سياست‌نامه)

کد شناسه :100922
سير‌الملوك (سياست‌نامه)

سيرالملوك يا سياست‌نامه، اثر خواجه نظام‌الملك طوسي، يكي از آثار مهم نثر فارسي در قرن پنجم هجري است كه در باب آيين فرمانروايي و كشورداري نگاشته شده است رواني و شيوايي و ايجاز سخن در اين كتاب چنان است كه اهل ادب آن را يكي از چند كتاب معدود گرانبهايي دانسته‌اند كه براي فراگرفتن دقايق هنر نويسندگي بايد از آنها بهره جست. اين كتاب ارجمند نيز مانند بسياري ديگر از شاهكارهاي زبان فارسي از گذشت زمان و تصرف كاتبان آسيب فراوان ديده است و حق اين بود به شيوه علمي كه محتاج همت و حوصله بسيار است در آن نگريسته شود. «هيوبرت دارك» از ايران‌شناسان انگليسي اين مهم را بر عهده گرفته و پس از سال‌ها تحقيق اينك نسخه منقحي فراهم آورده است كه اصل نسخه‌هاي موجود است. از كوشش‌هاي مفيد دارك تحقيق در لغات و اصطلاحات و قواعد دستور زبان اين كتاب است كه راه را براي مطالعه ديگر محققان مي‌گشايد و دوستداران زبان فارسي را به دقت در متون و جستجوي نكته‌هاي تازه بر مي‌انگيزد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر