فرهنگ دانشگاهی (آلمانی - فارسی)

کد شناسه :100554
فرهنگ دانشگاهی (آلمانی - فارسی)
موجود نیست

مشخصات این فرهنگ به شرح زیر می‌باشد: 1.واژه‌های اصلی آلمانی فرهنگ با حروف سیاه چاپ شده‌اند؛ 2. حرف تعریف هر اسم بلافاصله بعد از آن اسم نوشته می‌شود؛ 3. حالت ملکی و صیغه جمع هر اسم به ترتیب بعد از حرف تعریف ذکر می‌شوند؛ 4. مثال‌های مربوط به هر واژه با حروف «ایتالیک» در زیر واژه نوشته می‌شوند؛ 5. در صورتی که واژه آلمانی در فعل و اسم یکسان باشد، اوّل فعل بعد از اسم و صفت ذکر شده‌است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر