فرهنگ جیبی فارسی به انگلیسی (آریانپور)

کد شناسه :100443
فرهنگ جیبی فارسی به انگلیسی (آریانپور)
موجود نیست

در نگارش این فرهنگ سعی مؤلف براین بوده است که با گنجانیدن بیشترین تعداد واژه و معنی در کمترین شمار صفحات، فرهنگی ارائه گردد که در عین کمال به آسانی قابل حمل باشد. ضمناً کوشیده شده است در کنار واژه‌های نوین نیز که نشان دهندة دگرگونی و جهت حرکت هر زبان زنده می‌باشد درج گردد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر