فرهنگ جيبي فارسي به انگليسي (آريانپور)

کد شناسه :100443
فرهنگ جيبي فارسي به انگليسي (آريانپور)

در نگارش اين فرهنگ سعي مؤلف براين بوده است كه با گنجانيدن بيشترين تعداد واژه و معني در كمترين شمار صفحات، فرهنگي ارائه گردد كه در عين كمال به آساني قابل حمل باشد. ضمناً كوشيده شده است در كنار واژه‌هاي نوين نيز كه نشان دهندة دگرگوني و جهت حركت هر زبان زنده مي‌باشد درج گردد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر