معنای بیماری(شرحی پدیدار شناختی از دیدگاه های متفاوت پزشک و بیمار)

کد شناسه :722006
معنای بیماری(شرحی پدیدار شناختی از دیدگاه های متفاوت پزشک و بیمار)
درخواست شما بیشتر از موجودی است
بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر