اينك و اينجا

کد شناسه :721370
اينك و اينجا

نفس نمي تواند زمان حال را تحمل كند. نفس نمي تواند زنده بماند در حاليكه شما از زمان حال آگاه هستيد و با آن يكي هستيد. اگر شما در حالت يكي بودن با انچه كه هست باشيد، به جاي گريختن و دور شدن از آن با سعي در انكار كردن يا جنگيدن با آن، اين امر پيشاپيش به معناي پايان نفس است. ناگهان فضاي دروني باز مي شود كه در آن هيچ فكري در اين لحظه براي قضاوت كردن لازم نيست؛ بلكه در عوض، پذيرش اين لحظه حاكم است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر