جنبش ناراضيان (جامعه شناسي جريان مهاجرت نخبگان از رشته هاي مهندسي و پايه به علوم انساني)

کد شناسه :721367
جنبش ناراضيان (جامعه شناسي جريان مهاجرت نخبگان از رشته هاي مهندسي و پايه به علوم انساني)

ادامه‌تحصيل گسترده?‌ فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي فني و مهندسي، علوم پايه و پزشكي در مقاطع تحصيلات تكميلي، در رشته‌هاي علوم انساني، پديده? نوي دهه? گذشته در نظام آموزش عالي كشور است. اين در حالي است كه همواره در مسير پيشرفت كشورهاي جهان سوم، علوم فني و مهندسي و پزشكي در اولويت قرار دارند.... بررسي جامعه‌شناختي اين مهاجرت جديد و نامعمول، دريچه‌اي است كه راه ما را به‌سوي لايه‌هاي پنهان فرهنگي در حالِ وقوع در نظام آموزش عالي، ساختار علمي و وضعيت اجتماعي نسل آينده مي‌گشايد. بررسي دقيق و موشكافانه? عوامل ايجاد اين جريان، براي تأمين پشتوانه توصيفي‌تحليلي مناسب از اين رويداد، ابعاد مختلف موضوع را براي سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان آموزش عالي كشور روشن مي‌كند. تحليل اجتماعي و جامعه‌شناختي جريان نوپاي تغيير رشته از علوم فني و مهندسي به علوم انساني در دانشگاه‌هاي برتر، به نهادهاي سياست‌گذار كشور پشتوانه? علمي لازم را مي‌دهد تا براي مديريت جريان نخبگان كشور، سياست‌گذاري هوشمندانه و مدبرانه داشته باشند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر