سياست خارجي چين (دوره اصلاحات)

کد شناسه :721351
سياست خارجي چين (دوره اصلاحات)

هر كشوري با توجه به محيط داخلي و خارجي خود، از ارزش‌ها و ترجيحات گوناگوني برخودار است. سياست گذاران براي تامين اولويت‌ها و ارزش‌هاي خود، ناگزيرند تا سياست خارجي خود را با شرايط داخلي و خارجي موجود تطبيق داده و در يك محتواي پويا و سيال به مسائل سنتي و جديد بپردازند. هر چند در اين زمينه يعني فرآيند تطبيق سياست خارجي با محيط متحول داخلي و خارجي، كشورها متفاوت عمل مي‌كند و به نتايج يكسان و همگوني نمي‌رسند، زيرا مولفه‌هاي تاثيرگذار جهت تطبيق پذيري، مختلف و متفاوت از هم هستند. در واقع، ارائه چارچوب مناسب براي بيان اهداف و منافع، مستلزم هماهنگي، توازن و تطبيق محيط داخلي و خارجي كشورها است. رعايت اصل شناخت مقدورات و محذورات كشور و توازن بين اهداف و خواسته‌ها با مقدورات داخلي يكي از اركان موفقيت كشورها به شمار مي‌رود كه عدم رعايت آن مي‌تواند نتايج غيرقابل پيش بيني و نامطلوبي به همراه داشته باشد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر