جنسیت و زندگی روزمره

کد شناسه :721339
جنسیت و زندگی روزمره
درخواست شما بیشتر از موجودی است

کتاب حاضر، نوشتة «ماری هولمز»، برای نخستین بار در سال 2009 توسط انتشارات «راتلیج» منتشر شد. در این کتاب اطلاعاتی دربارة تحول مفهوم جنسیت در طول زمان بیان شده و مثالهای گوناگونی از زندگی واقعی برای درک موضوعهای مرتبط با آن ارائه شده است. ماری هولمز در این کتاب سعی میکند نقش مهم فرهنگ را در شکلگیری روابط اجتماعی، به ویژه تفاوتهای رفتاری انسانها نشان دهد. نگرش وی انتقادی، اما، خوشبینانه است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر