شرمنده نباش دختر (يك برنامه بدون شرمساري براي رسيدن به اهداف)

کد شناسه :721326
شرمنده نباش دختر (يك برنامه بدون شرمساري براي رسيدن به اهداف)

من آدم هاي مبارزي را كه هياهو به پا مي كنند دوست دارم. من عاشق كسي هستم كه به خاطر خواسته هايش شرمنده نيست و اجازه نمي دهد ديگران نااميد و منصرفش كنند. منظورم اين نيست كه اين افراد هرگز نترسيده اند، منظورم اين نيست كه هرگز در دام نظرات ديگران گرفتار نشده اند؛ نه، آنها هم انسان هستند و مثل همه ي ما گاه دچار نبود اعتماد به نفس شده اند، اما وقتي نوبت عمل فرارسيده است، شك به دلشان راه نداده و دودل نشده اند، فقط سرشان را پايين انداخته و بدون توجه به ديگران به كارشان ادامه داده اند. مبارز بي پروا از نظر من يعني اين؛ يعني حاضريد براي رسيدن به خواسته تان -هرچيزي كه هست- تلاش كنيد، و منتظر نمانده ايد تا كسي آن را دو دستي تقديمتان كند و مي دانيد كه اين خواسته متعلق به شماست و به آن دست خواهيد يافت.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر