در باب حرف مفت

کد شناسه :718920
در باب حرف مفت

كتاب در باب حرف مفت، در اصل، متن سخنراني‌اي است كه فرانكفورت به سال ???? در دانشگاه يِيل ايراد كرد و آن‌گاه آن را به‌صورت مقاله‌اي در يك مجل? دانشگاهي نه‌چندان شناخته‌شده و دو سال بعد در مجموعه‌اي از مقالاتش به چاپ رساند. امّا، از قضاي روزگار، اين سخنرانيِ حالا مقاله‌شده نرم‌نرمك شهرتي يافت و سرويراستارِ انتشاراتِ پرينستون را بر آن داشت كه در سال ???? به فرانكفورت پيشنهاد كتاب‌شدنش را بدهد. او حتي، براي اطمينان خاطردادن به استاد از بابت اقبال مخاطبان به اثر، خبرش مي‌دهد كه به واسط? انتشار مقاله‌ «در باب حرف مفت» در ميان اهل فن و تاحدي غير اهل فن شهرتي به هم زده است. باري، در باب حرف مفت سرانجام در قالب كتابچه‌اي از سوي انتشارات پرينستون منتشر مي‌شود و پس از اندك‌زماني، به فروشي حيرت‌انگيز دست مي‌يابد و به بيش از شانزده زبان ترجمه مي‌شود. امّا فرانكفورت در اين اثر موجز و عميق چه مي‌كند؟ او در بخش اعظم جستار مي‌كوشد از خلال بررسي مفاهيمي چون شيّادي، نادرست‌نمايي، دروغ‌گويي و لاف‌زني نرم‌نرمك به ما دركي از مفهوم حرفِ مفت بدهد. براي انجام اين كار، در هر مورد مي‌كوشد شباهت‌ها و تفاوت‌هاي مهم هر كدام از اين مفاهيم را با حرفِ مفت نشان دهد. و در انتهاي جستار نيز بخشي را به تبيين اين واقعيّت اختصاص مي‌دهد كه در روزگار ما حرف مفت خيلي زياد است، و بر سه امر تأكيد مي‌ورزد: نخست، اوضاع‌واحوالي است كه در آن افراد سوق داده مي‌شوند به اينكه در باب اموري سخن بگويند كه آگاهي چنداني از آن ندارند. دومين عاملي كه سبب شده است تا ما از هر سو چنين آماج حرف مفت قرار گيريم و چه‌بسا خود نيز دستي در توليدش داشته باشيم اين اعتقاد رايج است كه «مسئوليت شهروند در يك نظام مردم‌سالار است كه دربار? هر چيزي، يا دست‌كم هر چيزي كه به ادار? امور كشورش ربط دارد، عقيده‌اي داشته باشد.» و سومين عامل را كه در نسبت با دو عامل قبلي عميق‌تر است، بايد در پاره‌اي از آموزه‌هاي فلسفي پساتجدّدگرايانه جست، «در اَشكال متنوع شكاكيتي كه امكان هر گونه دسترسي قابل اعتماد ما به واقعيّت عيني را انكار مي‌كند و بنابراين، امكان شناخت چگونگي حقيقي چيزها را مردود مي‌شمارد.» در اين سياق، افراد صادق‌بودن نسبت به خود را، در بيرون‌ريختن هر چه به ذهن و ضميرشان مي‌آيد مي‌بينند و روشن است كه محصول اين وضع چيزي جز افزودن بر حجم حرف مفت‌ها نخواهد بود.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر