صدايي كه شنيده نشد ( نگرش هاي اجتماعي ـ فرهنگي و توسعه ي نامتوازن در ايران " گزارشي از يافته هاي طرح " آينده نگري " )

کد شناسه :716083
صدايي كه شنيده نشد ( نگرش هاي اجتماعي ـ فرهنگي و توسعه ي نامتوازن در ايران " گزارشي از يافته هاي طرح " آينده نگري " )
بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر