تركان: تاريخ، زبان، ادبيات (مجموعه كتابخانه دانشنامه جهان اسلام ـ 16)

کد شناسه :127280
تركان: تاريخ، زبان، ادبيات (مجموعه كتابخانه دانشنامه جهان اسلام ـ 16)

شانزدهمين شماره از دانش‌نامة جهان اسلام، به تاريخ، زبان و ادبيات تركان اختصاص دارد. كتاب متشكل از سه بخش اصلي است. در بخش اول، «ترك»، به عنوان نام مشترك گروه‌هاي قومي ترك‌زبان، مطرح و معني و منشا اين نام بررسي مي‌شود. هم‌چنين خاستگاه معتقدات اين گروه‌ها، گسترش اسلام در ميان آن‌ها و حكومت‌هاي ترك‌هاي مسلمان معرفي مي‌شود. موضوع بخش‌هاي دو و سه، به ترتيب، زبان، ادبيات و فرهنگ تركي، پيش و پس از اسلام، نيز دورة معاصر، اختصاص دارد و زبان و ادبيات «چغتايي» به عنوان يكي از شاخه‌هاي زبان تركي، مورد بررسي مي‌شود.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر