كودتا (28مرداد سازمان سيا و ريشه ‌هاي روابط ايران و امريكا در عصر مدرن)

کد شناسه :126947
كودتا (28مرداد سازمان سيا و ريشه ‌هاي روابط ايران و امريكا در عصر مدرن)

رور تاريخي بسيار مهم از رويدادي سرنوشت‌ساز… نويسنده در اين اثر به صورتي عالمانه نشان مي‌دهد كه كودتاي ?? مرداد بيش‌تر در مخالفت سرسختانه‌ي امريكا و انگليس با كنترل منابع نفتي توسط ايران ريشه داشت تا «لجاجت» دولت ايران يا «الزامات جنگ سرد». رشيد خالدي، استاد مطالعات عرب، دانشگاه كلمبيا كودتاي امريكايي ـ انگليسي سال ????، رويدادي اساسي در تاريخ ايران مدرن است… اين بررسي تازه به همراه دركي عميق و پژوهشي بي‌نقص، به شكلي مستدل نشان مي‌دهد كه بررسي‌هاي پيشين موجود چندان مطمئن نيستند. نوام چامسكي، استاد ممتاز دانشگاه ام. آي. تي يك بررسي ممتاز و خواندني… آبراهاميان در اين اثر از اسنادي كم‌نظير و سابقاً دسته‌بندي شده و آثار جديد براي نشان‌دادن اين لحظه‌ي بسيار مهم در تاريخ خاورميانه بهره گرفته است… بنابراين اثري است شايسته‌ي طيف وسيعي از خوانندگان. روي متحده، استاد مطالعات اسلامي، دانشگاه هاروارد

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر