روش‌شناسي تحقيق در تعليم و تربيت؛ رويكردي اسلامي

کد شناسه :124052
روش‌شناسي تحقيق در تعليم  و تربيت؛ رويكردي اسلامي

شناخت روش تحقيق در حوزه علوم تربيتي موضوع بحث و بررسي نوشتار حاضر است. نگارنده در آغاز روش‏شناسي تحقيق تربيتي را از ديدگاه اسلامي تشريح كرده و بر ضرورت به كارگيري آموزه‏هاي وحياني دين در هدايت مفيدتر و مؤثرتر روند تربيت همراه با استفاده از روش‏شناسي تحقيقات تربيتي معاصر و دستاوردهاي آن تأكيد مي‏كند. وي سپس درباره موضوع، هدف‎ها، اهميت و روش پژوهش در تعليم و تربيت سخن گفته و به پيشينه پژوهش در اين رشته اشاره مي‏نمايد. تعريف اصطلاحات روش و روش‏شناسي، روش پژوهش تربيتي از ديگر مباحثي است كه از نظر خوانندگان مي‏گذرد. وي در ادامه تربيت اسلامي را تعريف كرده و اهداف پژوهش در تربيت اسلامي را تبيين نموده و حوزه‏هاي پژوهش در تعليم و تربيت اسلامي را تقسيم‏بندي مي‏نمايد. مؤلف دنباله سخن را به تحليل و بررسي ساختار روش‏شناسي اسلامي و مؤلفه‏هاي آن اختصاص داده و ذهن مخاطبان را به موضوع مهم و اساسي نگرش اسلام به هستي و انسان، شناخت، اخلاق و جامعه معطوف مي‏نمايد. وي معتقد است محققان مي‏بايد عناصر مفهومي، نظري و فلسفي ساختار روش‏شناسي تربيتي اسلامي را به دقت شناخته و در پژوهش‏هاي خود به كارگيرند. نويسنده در پايان در باب چگونگي شكل‏گيري روش‏شناسي اسلامي و موانع و آفات و آسيب‎هاي آن بحث مي‏كند (منبع: خانه كتاب، كتيبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر