دانشنامه ايران-جلد 3 (اسپانيا - اسميث، ادم)

کد شناسه :122867
دانشنامه ايران-جلد 3 (اسپانيا - اسميث، ادم)

سرشت پوياي دانشنامه ايران به عنوان نخستين دانشنامة عمومي مفصل به زبان فارسي، و نو بودن تجربة تدوين چنين دانشنامه‌اي در ايران سبب شده است كه در جلد‌هاي دوم و سوم اين دانشنامه تغييراتي نسبت به جلد نخست رخ دهد. در جلد سوم كوشش شده است كه اين تغييرها و بازنگري‌ها به سرانجام برسد و جلد‌هاي بعدي نيز بر همين پايه منتشر شود. با توجه به اينكه تلفظ همة مدخلها، با بهره‌گيري از الفباي آوانگاري لاتين، پس از هر مدخل آورده مي‌شود، حركت‌گذاري مدخلها به موارد ضروري كاهش يافته است. در مدخل نامهاي اشخاص، عموماً نام خانوادگي شخص مدخل اصلي قرار گرفته و با حروف سياه درشت آمده است. يكي از مهم‌ترين تغييرهاي انجام يافته در جلد سوم دانشنامه ايران بازنگري در سامانة آوانگاري است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر