فرهنگ مهندسي شيمي (انگليسي ـ فارسي / ايندكس‌دار)

کد شناسه :122592
فرهنگ مهندسي شيمي (انگليسي ـ فارسي / ايندكس‌دار)

در اين فرهنگ در به كاربردن معاني لغت‌ها، واژه‌هاي ارائه شده از فرهنگ پاركر و همچنين فرهنگ هاولي در اولويت بوده‌اند. براي واژه‌هاي جديد نيز معاني تازه‌اي با توجه به مفاهيم مهندسي شيمي پيشنهاد شده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر