آشنايي با جان استوارت ميل (آشنايي با فيلسوفان)

کد شناسه :121719
آشنايي با جان استوارت ميل (آشنايي با فيلسوفان)

آشنايي با فيلسوفان مجموعه‌اي از زندگي‌نامه‌هاي فيلسوفان مشهور است كه براي گشودن باب آشنايي با انديشه‌ها و ديدگاه‌هاي آنان مدخل مناسب و مغتنمي به نظر مي‌رسد. از جان استوارت ميل امروز بيشتر به عنوان نماينده‌ي برجسته‌ي فايده‌باوري ياد مي‌شود، اما اين فلسفه را او به وجود نياورد يا حتي نفوذ و تأثير گسترده‌اش را سبب شد، جري بنتام پشت آن بود.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر