منشأ آگاهي: در فروپاشي ذهن دوساحتي

کد شناسه :120755
منشأ آگاهي: در فروپاشي ذهن دوساحتي

آگاهي دنيايي است استعاري كه ما با استعارة رفتار در جهان فيزيكي آن را در حدود سه هزار سال پيش به وجود آورده‌ايم. پيش از ظهور آگاهي، صداها كه آغازگر اعمال بودند، مرجعيتي بي‌چون و چرا داشتند ولي پس از آن و قطع شدن صداي خدايان، جستجوي مرجعيت به مسئله‌اي مبرم بدل شد كه در فالگيري، طالع‌بيني، غيبگويي، علم و غيره تجلي يافته است. كتاب حاضر در سه بخش، ذهن انسان، گواه تاريخ و بقاياي ذهن دوساحتي در جهان مدرن به مسئله آگاهي مي‌پردازد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر