روش تطبيقي: فراسوي راهبردهاي كمي و كيفي

کد شناسه :120721
روش تطبيقي: فراسوي راهبردهاي كمي و كيفي

فصل يكم به بررسي خصايص علوم اجتماعي تطبيقي خصوصاً مورد محور كه آن را به بستر مناسبي براي آزمودن مقولات روش‌شناختي بنيادين تبديل مي‌كند، مي‌پردازد. فصل دوم، از طريق بحث درباره علّيت چند‌گانه تركيبي به مسئله پيچدگي و مشكلات روش‌شناختي خاصي كه اين نوع عليت ايجاد مي‌كند، مي‌پردازد. فصل سوم، بر بررسي رويكرد مورد محور متمركز مي‌شود. رويكرد متغيير محور، و كانون، بحث فصل چهارم، راهبرد پژوهشي غالب علوم اجتماعي است. فصل پنجم اين تلاش‌ها را تحليل مي‌كند: كتاب انقلاب دهقاني، كتاب گذر از سرمايه‌داري به سوسياليسم، و اعتصاب در فرانسه. فصل ششم ويژگي‌هاي بنيادين جبر بولي (نظام بولي، جمع بولي، ضرب بولي و نظريه‌ي مجموعه) و سپس اصول اوليه جبر بولي را كه براي تقليل منطقي جداول ارزش به كار گرفته مي‌شود معرفي مي‌كند. مندرجات فصل هفتم مبتني بر فصل ششم و هدف از آن معرفي روش‌هاي پيشرفته‌ي تحليلي بولي است. فصل هشتم گونه‌هايي از تحليل كيفي بولي را ارائه مي‌كند. فصل نهم با خلاصه كردن استدلال‌هاي اصلي كتاب و سپس تأكيد بر قوت‌هاي تكنيك‌هاي بولي براي مقايسه كيفي، كتاب را به پايان مي‌برد. همچنين در اين فصل درباره تأثير كاربرد تكنيك‌هاي بولي بر كل فرايند پژوهش نيز بحث مي‌شود.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر