معمار سرنوشت خود باشيد (9 اصل معنوي براي دستيابي به خواسته‌ها و آرزوها)

کد شناسه :120310
معمار سرنوشت خود باشيد (9 اصل معنوي براي دستيابي به خواسته‌ها و آرزوها)

شما در درونتان اين توانايي را داريد كه همه آنچه تاكنون خواهانش بوده‌ايد، به سوي خود جذب كنيد .اين امر موضوع اصلي كتاب حاضر است كه نويسنده طي 9فصل، 9اصل معنوي را براي دست‌يابي به خواسته‌ها و آرزوها و آرامش دروني مطرح مي‌كند .وي تاكيد مي‌نمايد اگر خوانندگان، اين اصول را درك كنند و با جديت آن را به كارگيرند مي‌توانند آنچه در ذهن مجسم مي‌سازند به دست آورند . اصول مورد آموزش در كتاب بدين شرح است1 :ـ آگاه شدن از والاترين بخش وجود خويش، 2ـ ايمان به خويشتن، ايمان به عقل و خردي است كه شما را آفريد، 3ـ شما موجودي زنده در محيط نيستيد، شما جزء لاينفك و جداي ناپذير محيط هستيد، 4ـ شما مي‌توانيد خواسته‌هايتان را به سوي خود جذب كنيد، 5ـ اهميت احساس شايستگي و استحقاق براي جذب خواسته‌ها، 6ـ اتصال به منبع الهي با عشق بي قيد و شرط، 7ـ مراقبه با صداي خلقت، 8ـ به عاقبت كار و چگونگي تجلي خواسته‌هايتان بي توجه باشيد، 9ـ واكنش به تجلي خواسته‌هاي خويش با قدرداني و بخشندگي .در پايان كتاب چكيده 9اصل آمده است (منبع: خانه كتاب، كتيبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر