مفاهيم قديم و انديشه جديد: درآمدي نظري بر مشروطه ايران

کد شناسه :119883
مفاهيم قديم و انديشه جديد: درآمدي نظري بر مشروطه ايران
 • مولف :
 • نوبت چاپ :
  1
 • زمان چاپ :
  88
 • قطع :
  رقعي
 • نوع جلد :
  شميز
 • تعداد کل صفحات :
  400
 • وزن :
  450
 • قيمت :

رسالة حاضر، دربرگيرندة بحثي دربارة فضاي عمومي انديشه در دورة قاجار و تاثير اين انديشه در ساختار فكري مشروطة ايران است. هم‌چنين، تاملي است نظري دربارة نحوة حضور مفاهيم قديم فكري در عصر مشروطيت و بررسي توان اين مفاهيم براي انتقال آگاهي از وضعيت دوران جديد. مفاهيم به كار گرفته شده در توجيه يا تفسير مشروطه، عمدتا ريشه در سنت به جاي‌مانده از دوره‌هاي گذشتة ايران‌زمين داشتند، بنابراين بحث عمدة كتاب به قابليت‌هاي اين مفاهيم و واژگان در انتقال آگاهي از الزامات دنياي نو اختصاص دارد. هدف نگارنده آن است تا نشان دهد آيا در مفاهيم و واژگاني كه از سنت به ارث رسيده بودند، نيروي دروني وجود داشت تا بتواند با تحولي ديالكتيكي، نو را بزاياند يا برعكس سنت به حدي سترون شده بود كه هرگونه قابليت توليد فكر نو را از دست داده بود؟ در اين راستا، در كتاب دو سطح بررسي گرديده است. سطح نخست به خود انديشه و سطح دوم به حاملان اين انديشه اختصاص دارد (منبع: خانه كتاب، كتيبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر