مگس‌ها

کد شناسه :118802
مگس‌ها

نمايش‌نامه حاضر در سه پرده و با حضور 12 شخصيت اصلي و عده‌اي به عنوان شهروند، نگهبان و خدمتگزار قابل اجرا است. "اژيست"، پادشاه كنوني شهر، پانزده سال پيش با فريفتن "كليتمنستر" همسر "آگاممنون"، او را با خويش در قتل آگاممنون، همدست مي‌كند و پس از به همسري گرفتن وي به جاي آگاممنون بر تخت شاهي تكيه زده و فرمان قتل پسر كوچك آن‌ها يعني "اورست" را صادر مي‌كند. پسرك جان به در برده و در شهري دور به زندگي ادامه مي‌دهد و اكنون پس از گذشت سال‌ها بازگشته تا انتقام خون پدر را بگيرد. او در شهر، "الكتر"، خواهر خويش، را ملاقات مي‌كند و با ترغيب وي، در تصميم خويش مصمم‌تر شده و همراه با او راهي قصر مي‌شود و انتقام آگاممنون را از اژيست‌و مادر خويش گرفته و پس از آن به اتفاق الكتر، براي فرار از مجازات مردم، راهي معبد مي‌شود. اما در معبد خواهران "اريني"، كه مامور عذاب گناه‌كاران در اساطير يونان هستند، بر آنان ظاهر شده و به آزارشان مي‌پردازند. الكتر كه از كرده خويش پشيمان است، اظهار ندامت كرده و از معبد خارج مي‌شود، اما اورست به ميان مردم مي‌رود و با روايت داستان، آن‌ها را آرام كرده و خود را به عنوان شاه جديد معرفي مي‌كند (منبع: خانه كتاب، كتيبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر