ريشه‌هاي انقلاب ايران

کد شناسه :116865
ريشه‌هاي انقلاب ايران

كتاب حاضر شامل تحقيقات و مطالعاتي درباره تاريخ و سياست ايران است كه در خلال دو دهه انجام پذيرفته است. (1979 ـ 1800م) نويسنده در اين كتاب ريشه‌هاي انقلاب ايران را در نه فصل مورد بررسي قرار داده است. 1ـ دين و جامعه ايران تا آغاز قرن نوزدهم 2ـ شالوده‌هاي ايران قرن نوزدهم 3ـ استمرار و تغيير در عهد قاجاريه 4ـ اعتراض و قيام 5ـ جنگ و رضاشاه 6ـ جنگ جهاني دوم و مصدق 7ـ ديكتاتوري سلطنتي 8ـ تفكر سياسي جديد ايران 9ـ انقلاب

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر