واژگان فرويد

کد شناسه :116142
واژگان فرويد

كتاب مجموعه‌اي است از واژگان نو و بويژه واژه‌هايي كه بر مبناي كاربرد زندة زبان ساخته شده‌اند تا «دانش از ناخودآگاه» را به بيان آورند، دانشي حاصل از تجربه واقعيت در ما‌نگاهي. بنابراين، وراي زبان خاص و مبهم فرويد بايد زندگي و دقت كلمه‌هاي كليدي زبانش را دوباره كشف كنيم و اين كار مترادف است با ورود به آثار، ادبيات و ذهن او. پس در اينجا، تعريفي از اين اصطلاحات، از ابعاد اصلي‌شان، از گرايش‌هاي كاربست‌شان در نظرية دقيقاً تحليلي موسوم به فرا روان‌شناسي و از مسائل فكريشان مي‌يابيم. بدين ترتيب، به رغم آشنا بودن فريبنده اين كلمه‌ها، دامنه‌شان را در معناي تعيين‌كننده‌شان و در تعامل‌شان دوباره كشف مي‌كنيم. بدين‌سان مي‌توانيم تأثيرات فلسفي روان‌كاوي، يعني نظريه فرايند‌هاي ناخودآگاه «تمايلات رواني ـ جنسي» مبتني بر درمان روان رنجوري‌ها را دريابيم و تأثير «مكتب فرويد» بر مفاهيم معاصر را درك كنيم.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر