زنان فيلسوف در يونان و رم باستان

کد شناسه :115481
زنان فيلسوف در يونان و رم باستان

اين كتاب شرحي است از زندگي، احوال، آثار و فعاليت‌هاي زنان فيلسوف يونان و رم باستان كه نويسنده در آغاز خاطرنشان مي‌كند: بيش‌تر آنان به مقام‌هاي بسيار مهم دست يافتند، مانند استادي فلسفه يا چيزي مهم‌تر از آن؛ در رم مانند جوليا دومنايا، در اسكندريه مانند هيپاتيا. برخي ديگر پس از مرگ استادشان جانشين او شدند، مانند: ته آنو كه به رياست مدرسه‌ي فيثاغورسي رسيد. سرانجام جمعي ديگر نقش مربياني، گاه افسانه‌وار را بازي كردند: از جمله ديوتيما و آسپاسيما براي سقراط.... از سوي بيشتر فيلسوفان ما، رياضي‌دان، ستاره شناس، گاهي ستاره بين....، جادوگر و معمولا هم چنين سخنور و شاعر و نيز اغلب آن‌ها شهبانو يا زناني بوده‌اند كه نقش و نفوذ سياسي فوق‌العاده مهمي داشته‌اند، اما همگي فيلسوف بوده‌اند... زنان فيلسوف كتاب‌هاي فلسفي نيز نوشته‌اند. متاسفانه تمام نوشته‌هاي آنان از بين رفته و تنها قطعه‌هايي در ستايش از آن‌ها و گواهي‌هايي در دست است كه گردآورندگان شرح حال‌ها و نظريه‌هاي فيلسوفان دوران باستان همگي به نحوي اغراق‌آميز تكرار كرده‌اند... (منبع: خانه كتاب، كتيبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر