سلسله‌هاي متقارن در ايران (سلسله هاي تاريخ ايران)

کد شناسه :115324
سلسله‌هاي متقارن در ايران (سلسله هاي تاريخ ايران)

در اين كتاب مقالاتي برگرفته از دايره‌المعارف اسلام (چاپ ليدن، ويرايش جديد) به قلم ايران‌شناسان مشهور درباره‌ي تاريخ ايران در چهار قرن نخست اسلامي ترجمه شده است. مقالات فراهم آمده در اين مجموعه با نگاهي به تحولات ايران پس از سقوط ساسانيان و برآمدن اعراب مسلمان آغاز مي‌شود و با بررسي تاريخ و فرهنگ حكومت‌هايي ادامه مي‌يابد كه در چهار قرن نخست اسلامي در سرزمين ايران حكمراني كردند و عمدتا از نظر زماني، متقارن بودند. درباره‌ي دوره‌ي ورود مسلمانان به ايران پس از سقوط ساسانيان دو مقاله، يكي از لمبتون و ديگري از دوبروين آمده است. سپس مقالاتي از ادموند كليفورد با سورث درباره‌ي طاهريان، صفاريان و سامانيان درج شده است. مقاله‌ي غزنويان از برتولد اشپولر و مقاله‌هاي غوريان، قراخانيان (ايلك خانيان)، آل مامون، آل فريغون" و "آل محتاج" (چغانيان) به قلم "ادموند كليفورد با سورث" است. درباره‌ي علويان طبرستان و گيلان و ديلمان مقاله‌اي به قلم "مادلونگ" آمده است. مقاله‌ي "زياريان طبرستان و گرگان" اثر "مفيض الله كبير" (ايران‌شناس هندي‌تبار) است. از "مينورسكي" مقالاتي درباره‌ي "آل مسافر (كنگريان، سالاريان) و شداديان ترجمه شده است. آخرين مقاله درباره‌ي "آل كاكويه" به قلم "باسورث" است. در پايان، كتاب‌شناسي و فهرست اعلام آمده است. (منبع: خانه كتاب، كتيبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر