تفسير ساده و كافي تعرفه‌هاي گمركي: يادداشتهاـ 2جلد ( HS2-(50-97

کد شناسه :115078
تفسير ساده و كافي تعرفه‌هاي گمركي: يادداشتهاـ 2جلد ( HS2-(50-97

نگارنده در مجلد دوم از مجموعه‌ي حاضر (فصل پنجاهم تا نود و هفتم) ابتدا تعريفي از نمانكلاتور گمركي به دست مي‌دهد كه عبارت‌است از: مجموعه تعرفه‌ها (فهرست طبقه‌بندي كالا)، شماره‌هاي تعرفه، يادداشت‌هاي قانوني، قسمت‌ها (گروه بزرگ)، فصل‌ها (گروه كوچك) و قواعد عمومي براي تفسير آن. سپس نمانكلاتور HS و مزاياي آن را برمي‌شمارد كه از آن جمله است: قابليت استفاده به عنوان يك نمانكلاتور تعرفه‌اي براي نيازهاي گمركي، قابليت استفاده به عنوان يك نمانكلاتور آماري براي مقاصد آماري و اقتصادي و استفاده از آن به عنوان يك نمانكلاتور چند منظوره. گفتني است مطالب اين كتاب در چهار بخش: دامنه‌ي شمول قسمت‌ها، فصل‌ها و بخش‌ها، تعاريف اصطلاحات و واژه‌هاي علمي و فني، بيان استثنائات قسمت‌ها و فصل‌ها به صورت گسترده و نمايش تابلوي وضعيت قسمت‌ها و فصل‌ها تنظيم گرديده است. اين مجلد از موادسنجي و اشياء از اين مواد شروع شده و با اشياي هنري، اشياي كلكسيون و عتيق خاتمه مي‌يابد. (منبع: خانه كتاب، كتيبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر