بويهيان (مجموعه مقالات دانشنامه‌اي)

کد شناسه :113095
بويهيان (مجموعه مقالات دانشنامه‌اي)

مطالب كتاب از منابع چند برگزيده شده و در سه بخش و هر بخش در چند فصل قرار گرفته است. بخش اول بر احوال تاريخي و سياسي بويهيان احتوا دارد كه برگرفته شده از دانشنامه اسلام ـ چاپ جديد، جلد نخست است و كلود كاهن ايرانشناس فرانسوي آن را نوشته است. بخش دوم بر نظام ديواني و تشكيلاتي بويهيان استوار است كه بيشتر قسمت‌هاي آن را مفيض الله كبير بويهي شناسي هندي به قلم درآورده است. بخش سوم، از قلم نگارنده (مترجم)، درباره جريان‌هاي مذهبي عصر بويهيان به خصوص سه شعبه اصلي تشيع ـ زنديه، اسماعيليه و اماميه ـ و ارتباط بويهيان با اين سه شعبه تشيع است (منبع: خانه كتاب، كتيبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر