تئوري و مسائل اقتصاد بين‌الملل

کد شناسه :113024
تئوري و مسائل اقتصاد بين‌الملل

هدف اصلي كتاب ارائه هسته نظري و عملي اقتصاد بين‌الملل جديد به طريقي روشن و منظم است همچنين ارائه متن تكميلي براي كتابهاي درسي اقتصاد بين‌الملل؛ با اين وجود، بيان نظريه‌‌ها و اصول آن قدر كامل هست كه استفاده از آن به عنوان يك كتاب درسي مستقل نيز ممكن باشد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر