مباني تاريخ ساسانيان

کد شناسه :110530
مباني تاريخ ساسانيان

در اين كتاب، در ادامه و به شيوه مباني تاريخ پارتيان (111606) بارويكردي محققانه و نگاهي تحليي، تاريخ و جنبه‌هاي فرهنگي و تمدني ساسانيان را بررسي مي‌كند. هدف مؤلف، آن است كه به عنوان مكمل اثر آرتور كريستنسن: ايران در دوره ساسانيان؛ شرح مختصري درباره تحقيقات جديدتر به‌دست بدهد. مباني تاريخ ساسانيان با بررسي منابع آغاز مي‌شود و سپس تاريخ ساسانيان و ساختار دولت ايشان را بررسي كرده، در فصلهاي جداگانه به اقتصاد، دين، گاهشماري، كتابشناسي و نماية پايان كتاب، سودمندي آن را مضاعف ‌مي‌كند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر