دايرةالمعارف موعود آخرالزمان ماخذشناسي - جلد3:(ج - ذ)

کد شناسه :110020
دايرةالمعارف موعود آخرالزمان ماخذشناسي - جلد3:(ج - ذ)

اين اثر، گام نخستين و بنيادين (مأخذشناسي جامع‌مهدويت) در مسير تأليف دايره‌المعارف موعودآخرالزمان به‌شمار مي‌رود. و در برگيرندة كلية آثاري است كه به صورت جدي، موضوع مهدويت و منجي‌گرايي را از قرون چهارم تا پانزدهم هجري، مطالعه و موضوع بررسي و تحقيق خود قرار داده‌است. اين اثر، در برگيرندة كليه آثاري است به صورت جدي، موضوع مهدويت و منجي‌گرايي را از قرون چهارم تا پانزدهم، اساس مطالعه و موضوع بررسي و تحقيق خود قرارداده‌اند. هر يك از مجلدات، به‌ترتيب حرف اول عناوين كتابها تنظيم‌شده و در برگيرنده اطلاعات تفصيلي كليه آثاري است كه تا پايان سال 1383 تأليف و منتشر شده‌است. هر مأخذ، جز اطلاعات كتابشناختي، فهرست مطالب را نيز داراست. يكصد و شصت صفحة پايانيِ اين مجلد، نمايه‌ها و فهرست‌هاي اشخاص و اماكن و كتب و ... در بردارد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر