آموزش توالت رفتن به كودكان

کد شناسه :108678
آموزش توالت رفتن به كودكان

اينكه بدانيم چگونه و از چه زماني ديگر كودك را پوشاك نكينم، كمي مشكل است. اين كتاب تمامي گزينه‌ها و انتخابهايتان را مدنظر مي‌آورد و به شما كمك مي‌كند تا ببينيدكه دقيقاً چه زماني فرزندتان آماده شروع اين‌كار است و همچنين بهترين روش را براي شروع اين‌كار در پيش بگيريد. موارد ذيل را در اين كتاب مي‌يابيد: ـ كي و چطور شروع كنيد؟؛ ـ نكاتي براي مواقعي كه خارج از منزل هستيد؛ ـ چگونه با موارد اتفاقي مقابله كنيد؟؛ ـ موارد خاص؛ مثل دوقلوها و كودكاني با نيازهاي ويژه.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر